EVENTS

2018
23.01 - 24.01 Lokale geomatikkdager i Trøndelag 2018 Quality Airport Hotel Værnes
23.01 - 25.11 ARCTIC ENTREPRENEUR 2018 The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
30.01 - 31.01 Lokale geomatikkdager i Møre og Romsdal Grand Hotel Bellevue
31.01 - 01.02 Lokale geomatikkdager på Sørlandet 2018 Kristiansand
06.02 - 07.02 Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland Scandic Hafjell Øyer
12.02 - 13.02 Stikningskonferansen 2018 Scandic Fornebu
14.02 - 16.02 GeoTek Scandic, St. Olav, Oslo
14.02 - 15.02 Lokale Geomatikkdager Troms og Finnmark 2018 Scandic Alta
06.03 - 07.03 Lokale kart- og plandagar 2018 Hotel Alexandra, Loen
07.03 - 08.03 Geomatikkdager i Nordland 2018 Bodø
13.03 - 15.03 Geomatikkdagene 2018 Stavanger