EVENTS

2017
26.09 - 28.09 Intergeo 2017 Berlin
23.10 - 24.10 Den Kloke Teknologi (DKT) Scandic Fornebu
25.10 - 26.10 VA-dagene i Midt-Norge Scandic Hell