Norkonf 2019
Logg inn for å se priser / be om pristilbud.

Torsdag 10. januar

09.00- Registrering og kaffe
10:00- Felles sesjon - Nyheter, prosjekter og brukererfaringer
13.00- Lunsj
14:00- Oppdeling i sesjoner - Presentasjoner, workshop, utstilling
19:00- Felles middag

Fredag 11. januar
08.30- Sesjoner - Kurs, presentasjoner, workshops, utstilling
13:00- Lunsj
14:00- Slutt

Detaljert program er under utarbeidelse og kommer senere.

Noen temaer/produkter som vil gjennomgås:
- Kurs i bruk av feltprogram/målebøker til GNSS/totalstasjon
- Tips og triks 
- Rapport/dokumentasjon/dataflyt - GML, SOSI, BIM m.m.
- Trimble SX10 Skanning Totalstasjon - praktisk
- Trimble Business Center kontorprogram
- Datainnsamling med egenskaper
- GNSS til tredjeparts GIS etc
- Terrengmodell og masseberegning
- Nye funksjoner og nye løsninger
- Utnytte muligheter i programvare/utstyr
- Bidrag fra eksterne/utstillere/samarbeidspartnere