EVENTS

2020
11.02 - 12.02 Lokale Geomatikkdager Innlandet Wood Hotell, Mjøstårnet, Brumunddal
25.02 - 26.02 Stikningskonferansen 2020 Scandic Fornebu
03.03 - 04.03 Lokale geomatikkdager 2020 Sogn og Fjordane Hotel Alexandra, Loen i Sogn og Fjordane
11.03 - 12.03 Geomatikkdager i Nordland 2020 Scandic Havet i Bodø
18.03 - 19.03 Lokale Geomatikkdager 2020 Troms og Finnmark Alta
19.03 Posisjons-konferansen 2020 Forskningsparken, Oslo
24.03 - 26.03 Geomatikkdagene 2020 Scandic Lerkendal