Dataflyt NVDB/SOSI/BIM

Ved Erik Karlsen
Oppdatert: (09.10.2015)

Trimble ACCESS felt programvaren har mange muligheter for å knytte egenskapsinformasjon (attributter) til punkter og 3D linjer direkte i måleboka.
Når man måler f.eks. til NVDB er det veldig nyttig å kunne registrere og redigere all egenskapsinformasjon om materialtyper, dimensjoner, bruksområde m.m.

Utvidet egenskapsinformasjon kan også være nyttig ved utstikking på bygg- og anleggsprosjekter.

En del formater som benyttes i bransjen som bl.a. KOF og DXF ivaretar ikke dette godt nok.
Dette har vi gjort noe med! 

Ved bruk av Trimble ACCESS sitt avanserte egenskapsbibliotek har man mulighet til å registrere og redigere egenskaper (attributter) på objektene, samtidig som biblioteket styrer automatisk hva som er punkter og linjer.

Egenskapsbibliotekene (FXL fil) kan blant annet eksporteres utfra nyeste versjon av Gemini Entrepenør, Trimble Business Center, ESRI geodatabase m.m. Norgeodesi kan også bistå med å få lagt filen(e) inn i måleboka.

Følgende formater ivaretar alle egenskapsinformasjon til NVDB, FKB og andre GIS/BIM formål:

- GML (SOSI standardisert XML format)
- JOB XML (leses av Gemini, Trimble Business Center, FME m.m)

Trykk her for beskrivelse laget av Asker Oppmåling på et konkret prosjekt.

Trimble ACCESS kan også installeres på 3.parts Tablet, f.eks. Panasonic, og med mulighet for å fjernstyre Robotic totalstasjon med trådløs radiolink.