Skip to content

Prismesett for polygondrag

Prisme, koffert, og trefot for polygondrag 

  • 62 mm justerbart prisme
  • <5 buesekunders vinkelavvik
  • Prismekonstant på 0, -30, og -40 millimeter
  • Kommer med roterende trefotadapter som er kompatibel med 24,9 mm prismebaser
  • Optisk lodd (2,5x)
Varenummer: 2159-01-BLK