Skip to content

Trimble SX10

SX10 kombinerer høyhastighets 3D skanning, fotogrammetri og landmåling. Innovativ teknologi og brukervennlige funksjoner gir økt produktivitet.

SX10 har solid kamerateknologi (84x zoom, 5 MP) og en av markedets minste målestråler. Den leverer også overlegen hastighet og presisjon med Magdrive™ og Surepoint™ som instrumentene i S-serien.

SX10 skanner opptil 600 meter med millimeter presisjon og en hastighet på 26600 punkt/sek. 360 graders full dome skannes på under 12 minutter.

Med feltprogrammet Trimble Access kan man utføre ferdig georefererte og skalerte 3D skann for bruk i felt, samt utføre inspeksjon mot BIM modeller og overflater.

SX10 er også en meget nøyaktighet og effektiv totalstasjon for landmåling, stikning, veistikking, utstikking på BIM/IFC modell m.m. I Trimble Business Center kan man sy sammen bilder og punktskyer, klassifisere og rydde, automatisk trekke ut linjer og punkt, samt lage 3D modeller, terrengmodeller, volumrapporter m.m

Be om tilbud