54743859
Logg inn for å se priser / be om pristilbud.

Hvordan fungerer CPOS

CPOS-tjenesten består av korreksjonsdata som mottas i sanntid. Med utgangspunkt i mottatte korreksjoner, kan brukerens GPS /GLONASS-mottaker beregne sin posisjon nøyaktig til enhver tid.

CPOS er tilgjengelig både via oppringt tilkobling (GSM) og internett (typisk via modem i GNSS/målebok). GPRS har tilnærmet lik dekning som GSM på fastlandet, men krever ofte noe bedre signalforhold. CPOS-tjenesten forutsetter at kunden har tegnet telefonabonnement (for eksempel dataabonnement M2M) med en teleoperatør. Kostnader ved telefonabonnementet kommer derfor i tillegg. 
Det er også mulig å koble seg opp via WIFI i måleboka med bruk av ICE-nett eller andre trådløse nettverk.

CPOS-systemet beregner en virtuell referansestasjon (VRS) på bakgrunn av data fra permanente geodetiske stasjoner og brukers posisjon. Brukers roverutstyr vil oppfatte VRS-dataene som om de var data fra en fysisk basestasjon like ved.

Mer info på Kartverket

- Landsdekkende referansenett for nøyaktig posisjonering
- Nøyaktig i grunnriss 8-14 mm (1 sigma)
- Nøyaktighet i høyde 20-36 mm (1 sigma)

Nøyaktighet er oppgitt for 66 % av tilfellene (standardavvik 1 sigma). For å få verdiene for 95% av tilfellene (2 sigma), må du multiplisere med 2. Resultatene er basert på Kartverkets analyser av målinger utført med CPOS. Målingene er gjort under gode lokale forhold og ingen atmosfæriske eller andre forstyrrelser av betydning.

Les mer hos Kartverket