5541 10
Logg inn for å se priser / be om pristilbud.

  • Ultralite - den letteste på markedet
  • Skrufeste, Seco
  • To seksjoner
  • Indre og ytre del av lettvekt fiberglass
  • Kombi topo sko/spiss

Link til produsent

  • Vekt 0,88 kg
  • Opptil 2,62 meter
  • Metrisk