Support

 

Support

Telefon: 67 15 37 80

E-post: support@norgeodesi.no

 

Kurs og opplæring

Vi holder kurs og opplæring tilpasset ditt behov. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Brukerveiledninger Trimble Access Windows10

Tips og triks totalstasjon

Tips og triks Access

Grunnleggende totalstasjon

Integrert måling

Access 2018 - Kodebibliotek og linjer

Access 2018 - Eksport til GML

Access 2019 - Legge til WMS bakgrunnskart

Trimble Sync Manager

 

Brukerveiledninger og nedlastninger 

Access - Basis

Access - Bluetooth koblinger

Access - Generelt, totalstasjon

Access - Integrert Måling

Access - Generell dataflyt og bruk av stilark

Access - Trimble Access Sync

Access - Trimble Access Sync med Trimble Connect

Access - Kodebibliotek og linjer

Access - Koding

Access - Bruk av DXF kart   

Access - Veimodulen                                           

Access - Tunnelmodulen

Access - Statiske målinger

Access - Hjelpemanualer

Catalyst - Oppsett av Trimble Mobile Manager

GNSS Status - Oppstartsguide

Penmap for Android - Hjelp til oppstart

Penmap for Android - Getting started Guide (engelsk)

Penmap for Android - Lage eget kodebibliotek

Penmap for Android - Beregningsfunksjoner - eksempel fra Nettpartner

SiteVision

Survey Mobile - Hjelp til oppstart

Survey Mobile - Oppsett av CPOS

Survey Pro - Grunnleggende GNSS

Brukermanual - Trimble S3

Brukermanual - Trimble DiNi

MM300 & Space App

NVDB innmåling - Eksempel fra Asker Oppmåling

Oppstarts guide for TerraSync

Feltguide for Trimble SX10

 

 

Support notat

Trimble Leap Second

Spectra Leap Second

Lansering av Galileo

Oppsett for bruk av Galileo, Beidou og L5

 

Verktøy

Trimble Data Transfer

Trimble Business Center

Trimble Installation Manager

TeamViewer

GisLink

Windows Mobile Device Center på Windows 10

Windows Mobile Device Center

 

Geoidemodeller

NN2000_18B

NN1954

 

Egenskapsbibliotek

sosi_ledning_avinor_innmaaling_1-3

 

Linker

Trimble

Spectra Precision

Trimble Business Center support videoer

SECO

Pacific Crest

Geoforum

Maskingrossiternes Forening

Kartverket

Driftsmeldinger Kartverket (CPOS)

Ionosfære aktivitet

Meteorologisk Institutt

Normann Olsen Maskin AS

Midway Holding AB