Skip to content

Norgeodesi har bærekraft som en viktig del av sin forretningsdrift

Med fokus på valg av holdbart og riktig utstyr tilpasset ditt firma og prosjekt. Vi tar også imot innbytte og brukte instrumenter fra våre kunder for bruk på andre prosjekter eller til gjenvinning. Trimble-produktene kan bruke BIM/IFC modeller direkte i felt på tegningsløse prosjekter. Trimble tilstreber at nye programvarer og oppdateringer også skal kunne brukes på eldre modeller.

Trimble er medlem av Responsible Business Alliance (RBA), den ledende bransjeforeningen for ansvarlig forsyningskjedestyring innen teknologi. RBAs globalt anerkjente atferds kodeks setter standardene for arbeidskraft, helse og sikkerhet, miljømessig bærekraft og forretningsetikk i vår bransje.

Les mer om hva Trimble har forpliktet seg til: https://www.trimble.com/en/our-commitment/overview

Norgeodesi AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Norgeodesi AS dokumenterer og oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Norgeodesi AS skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor.

Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomheten må resertifiseres hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Link til sertifikat