Skip to content

INTEGRITETSPOLICY

Norgeodesi AS, org.nr 971052201, Ringeriksveien 155/157, 1313 Vøyenenga “NGO” er et selvstendig aksjeselskap der aksjene eies 100 % av NOM Holding AS. Norgeodesi AS opereres via 19 årsverk fordelt på 4 avdelinger; salg av geodesiutstyr, service på geodesiutstyr og salg/service av laserutstyr, i tillegg til administrasjon.

Link: SALGSBETINGELSER FOR MASKINGROSSISTERNES FORENING

NGO er personopplysningsansvarlig og dermed ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger utføres i samsvar med de prinsipper som fremgår av denne integritetspolicyen. Vi skal beskytte dine personopplysninger og passe på at dine personopplysninger alltid behandles sikkert. Vi følger alle gjeldende lover og regler for å beskytte privatpersoners integritet, noe som blant annet betyr lover og regler som implementerer eller kompletterer EUs databeskyttelsesdirektiv 95/46ÆG, EUs direktiv om integritet og elektronisk kommunikasjon 2002/58ÆG samt EUs generelle databeskyttelselov 2016/679 (GDPR) og eventuelle endringer av, tillegg til eller reguleringer som erstatter slike lover, forskrifter og regler.

Det er viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler. Denne integritetspolicyen dekker derfor all nødvendig informasjon om vår håndtering av dine personopplysninger. Om du fremdeles har spørsmål kan du gjerne kontakte oss gjennom kontaktopplysningene nedenfor.

Enkelte sider på vår hjemmeside inneholder linker til hjemmesider fra tredje part. Disse hjemmesidene har egne integritetspolicyer og NGO er ikke ansvarlig for deres virksomhet eller deres informasjonsrutiner. Brukere som sender informasjon til eller gjennom disse tredjepartshjemmesider bør derfor granske integritetspolicyene for hjemmesidene før noen personopplysninger sendes til dem.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og fra hvor?

De typer personopplysninger som vi samler inn kan, avhengig av sammenhengen, omfatte:

 • Navn og kontaktinformasjon, inklusiv adresse, mobilnummer og e-postadresse;
 • Kundenummer.
 • Søknadsdokumenter som CV og personlig brev.
 • Informasjon om kredittverdighet
 • Leverings- og faktureringsinformasjon samt betalingsinformasjon.
 • Brukernavn og passord til vår hjemmeside.

Innsamling av dine personopplysninger kan skje fra følgende kilder:

 • NGO’s hjemmeside, f.eks. når du bestiller en vare, oppretter en konto på vår hjemmeside eller sender inn en jobbsøknad.
 • Når du kontakter oss via e-post eller telefon.
 • Gjennom avtale, faktura eller annen forretningskontakt, hvis du er kontaktperson for noen av våre avtalepartnere; og/eller fra tredje parter i form av våre konsernselskaper og/eller kredittopplysningsselskaper.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

NGO kan bruke dine personopplysninger til følgende formål og med juridisk gyldighet:

 • Gjennomføring av avtaler: For å håndtere kjøp, reklamasjoner og betalinger, for å kunne tilby ordrehistorikk i kundeportalen samt for gjennomføring av rekrutteringsprosedyrer.
 • Oppfylle rettslige forpliktelser: Vi oppbevarer fakturaunderlag og rekrutteringssøknader i samsvar med gjeldende lovgivning.
 • Berettiget interesse: For å kunne kommunisere med deg via e-post og for å kunne utføre kredittopplysninger om nye kunder.

 

Lagring av personopplysninger

NGO tar alle rimelige forhåndsregler for å sikre at at dine personopplysninger behandles og lagres sikkert. Dine personopplysninger oppbevares aldri lenger enn hva som er tillatt i henhold til gjeldende lover og for å oppnå de formål som angis ovenfor. Dine personopplysninger behandles av oss i nedenfor angitte tidsperioder. Deretter fjerner vi dine personopplysninger.

 • Kontaktperson for virksomheten: Dine opplysninger oppbevares så lenge du er angitt som kontaktperson for en virksomhet som har en forretningsrelasjon med NGO.
 • Kommunikasjon: Om du har kontakt med NGO via eksempelvis e-post lagres dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å ferdigstille kontakten.
 • Jobbsøknader: NGO oppbevarer dine søknadsdokumenter inklusive din CV, personlige brev og foto, under rekrutteringsprosessen samt i en periode på to år etterpå for at vi skal kunne forsvare oss mot potensielle rettslige krav.
 • Rettslige krav: NGO oppbevarer underlag som gjelder regnskapsinformasjon i henhold til gjeldende bokføringsregler.

 

Overføring av personopplysninger

Innenfor rammen for vår virksomhet overfører NGO ikke dine personopplysninger til andre selskaper, være seg medlemmer av EU/EØS eller ikke, og virksomheten selger ikke dine personopplysninger til noen andre. Dine personopplysninger kan imidlertid bli overført i nedenfor angitte tilfeller:

 • Konsernselskap: NGO kan overføre dine personopplysninger til andre selskaper innenfor NOM-konsernet der formålet er å håndtere interne IT-systemer.
 • Virksomhetstransaksjoner: Om hele eller deler av NGO’s virksomhet selges eller integreres med annen virksomhet kan dine personopplysninger gis ut til vår rådgivere, eventuelt kjøpere og deres rådgivere og gis videre til virksomhetens nye eiere.
 • Rettslige krav: Dine personopplysninger kan også leveres ut for at NGO skal kunne oppfylle visse rettslige krav og kan bli overlevert til relevante myndigheter når det er lovpålagt og kreves i henhold til loven.

For øvrig overfører vi ikke dine personopplysninger til noen utenforstående tredjepart. NGO utviser alltid den største forsiktighet ved overføring av dine personopplysninger og dine personopplysninger videresendes aldri uten at vi har støtte i denne integritetspolicyen og at det tas passende sikkerhetstiltak.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som vi har registret på deg og hvordan disse anvendes, etter skriftlig søknad stilet til oss i henhold til kontaktopplysningene nedenfor. Du har også rett til å kreve at personopplysningene om deg rettes dersom de skulle være feilaktige, ufullstendige eller misvisende ved å kontakte oss gjennom kontaktopplysningene nedenfor. For å beskytte din integritet og dine personopplysninger kan vi kreve at du identifisrer deg i forbindelse med vår assistanse.

I samsvar med gjeldende personvernlover har du også rett til å kreve at dine personopplysninger skal slettes eller at behandlingen av dine personopplysninger skal begrenses. Du har også rett til å, i visse tilfeller, innvende mot behandling av dine personopplysninger samt kreve å få dine personopplysninger overført i elektronisk format.

Du kan klage til Datainspeksjonen om du mener at NGO’s behandling av dine personopplysninger ikke skjer i samsvar med gjeldende regler.

Cookies

Denne nettsiden lagrer, som nettsider flest, noen få informasjonskapsler/cookies (en liten tekstfil med informasjon) på din datamaskin. Dette er for at vi skal kunne forbedre opplevelsen til deg og andre fremtidige besøkende, og det brukes ikke til å lagre personlige opplysninger om deg – kun anonym informasjon. Per dags dato lagres bare sesjonsbaserte cookies, dvs. at disse slettes når nettleseren din avslutter besøket avslutter besøket på vår nettside for denne gang.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss en melding eller fil via et skjema på nettsiden, så lagrer vi selvfølgelig opplysningene dine for å kunne ta dette videre. Bortsett fra det hverken lagrer eller bruker vi dine personlige opplysninger på noe vis. Enkelt og greit. Informasjonen du deler på dette skjemaet blir ikke delt med noen utenforstående.

Anonym data sendes til Google Analytics

Vi bruker et standard analyseverktøy, Google Analytics, for å måle trafikken på vår nettside. Denne tjenesten samler kun anonym data, som skjermoppløsning og operativsystem/nettleser, samt en anonymisert IP-adresse. En anonymisert IP-adresse vil si at det ikke lagres noe opplysninger som kan spores tilbake til din enhet eller lokasjon. Google har deres egen personvernerklæring som du kan se gjennom her. Hvis du vil unngå at din informasjon behandles av Google, har Google utarbeidet et verktøy for det her.

Sletting av data

Det er din egen nettleser som administrerer lagring av cookies, og i innstillingene kan du velge å slette eller deaktivere lagring av informasjonskapsler. Som nevnt er cookies fra denne nettsiden kun sesjonsbaserte, så dersom du avslutter nettleseren din vil de bli slettet automatisk. Dersom du har sendt oss en henvendelse via kontaktskjemaet på vår nettside og ønsker at denne informasjonen slettes fra vår server ber vi deg ta kontakt med oss.

 

Endringer i integritetspolicyen

Vær oppmerksom på at vilkårene i integritetspolicyen kan bli endret. Den nye versjonen kommer i tilfelle til å bli publisert på NGO’s hjemmeside. Du bør derfor lese igjennom disse vilkårene med jevne mellomrom for å forsikre deg om at du er fornøyd med endringene. Ved endringer av materiell betydning kommer vi dog til å gjøre deg oppmerksom på, via e-post, at det har skjedd endringer, dersom du har meddelt oss din e-postadresse.

Om endringene berører slik personopplysningsbehandling som vi utfører med ditt samtykke, kommer vi til å gi deg mulighet til å igjen gi ditt samtykke.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende denne integritetspolicyen og personvern, om du mistenker at det kan ha skjedd et brudd mot den samme eller om du vil kontakte oss av noen grunn som oppgis i denne integritetspolicyen, vennligst kontakt vår kundeservice på nedenfor oppgitte kontakt.

Norgeodesi AS
Postboks 91
13 13 Vøyenenga
E-post: firmapost@norgeodesi.no
Tlf. 67 15 37 80

Oppdatert: 28.02.2022