Skip to content

Hva er Mobile Mapping?

Mobile Mapping er en fellesbetegnelse på kartlegging i bevegelse, enten det er fra bil, tog, båt etc. Den mest brukte metoden er laserskanning fra bil. I dette webinaret skal vi se nærmere på hva mobile mapping med laserskanning fra bil er, hva dette kan brukes og en demonstrasjon i Trimble Business Center med:

  •  Automatisk klassifisering
  • Automatisk kartlegging av linjer og objekter
  • Generering av digital terrengmodell

Webinaret blir gjennomført av Ole Jørgen Halle og Thor Ivar Nygård.