Skip to content

Mange nye funksjoner i Trimble Access!

Ny stor oppdatering av Trimble Access! Versjonen 2021.20 har blant annet støtte for SX10/12 på TSC5 og TDC600 og .las eksport direkte fra målebok! 

En av årets store oppdateringer på Trimble Access er her, og som vanlig er den full av nyheter innen både skanning, BIM, tunnel og andre nyheter, sjekk ut her:

Trimble Access Generell måling

  • Målebøkene TSC5 og TDC600 kan nå brukes med SX10 og SX12 skanning totalstasjon
  • I skanning kan du nå velge halv dome og rektangulære sider for å velge skanningområde
  • Man kan nå lage egne punktskykategorier i Access
  • Egen .las eksport direkte i fra Trimble Access (egen lisens)
  • Objektorientert oppstilling. Bruk IFC modeller til oppstilling av totalstasjon! (egen lisens)
  • Helt ny AR visning i målebok. Se hvordan BIM modellen plasserer seg i felt med en Trimble målebok og R12i TIP 

BIM i målebok, augmented reality

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til dette er det gjort mange andre oppdateringer og forbedringer, dette kan du leser mer om her 

Trimble Access tunnelmodul

  • TXL support i kartvisning. Nå kan du importere en TXL modell direkte inn i måleboken og se den i 3D visning. Du kan også bruke denne modellen til å gjøre overflateinspeksjoner direkte i felt. Sjekk her!

 

Det er også gjort mange utbedringer og oppdateringer på veimodulen i Trimble Access, les mer her