Skip to content

Trimble 4D Control

Profesjonell monitoreringsprogramvare med sanntidsovervåking og integrasjon mellom geodetiske- og geotekniske sensorer. 

Trimble 4D Control (T4D) lar deg tilkoble, overvåke og konfigurere geodetiske og geotekniske sensorer med automatisk integrasjon. Kan prosessere deformasjonsdata, generere rapporter og analyser, i tillegg til sette opp alarm for bevegelse:

  • Automatisk integrasjon av geodetiske (GNSS og Totalstasjoner) og geotekniske sensorer med mulighet for å prosessere data som viser deformasjoner og bevegelse.
  • Verktøykasse for å kombinere, visualisere og analysere input-data (avvik, og hastighet på avvik, trykk og temperatur). Tilgang på Trimble WMS.
  • Sett opp betingede sanntidsalarmer og rapporter som sendes direkte til alle prosjektets medlemmer via SMS og e-epost. Egen webapplikasjon og visningsmodus for interessenter.
  • Mulighet for RTK-prosessering (VRS og basislinjer) + GNSS-etterprosessering.

Be om tilbud