Skip to content

Trimble GEDO IMS

GEDO IMS systemet kombinerer Trimble GEDO CE 2.0  tralle og en høy-presisjons IMU, som gir mer effektiv , nøyaktig og trygg datafangst i felt.

Med Trimble GEDO Profiler

Trimble GEDO IMS kombinert med Trimble GEDO Profiler gir mulighet til å måle referanse punkter langs skinnegangen og gi systemet en posisjons referanse. Som videre gjør at den også kan brukes til datafangst

Med Trimble GEDO Scan

Trimble GEDO Scan sammen med Trimble GEDO IMS gir høyere produktivitet i felt, samt produserer en en tett ferdig georeferert punktsky.

Med Trimble GNSS

Trimble GEDO IMS system kombinert med Trimble GNSS gir muligheter for spor måling uten referansepunkter. Innsamlede data kan brukes til lage nytt eller modifisert spor design. Referanse punkter kan etableres og måles under måle oppdraget.

 

Varenummer: GEDO-IMS

Be om tilbud