Skip to content

Trimble Penmap for Android

Trimble Penmap for Android er en intuitiv feltprogramvare tiltenkt enkle landmålingsoppgaver og GIS-datainnsamling med høy nøyaktighet.

Penmap for Android kan lastes ned til din Androidenhet, og kombineres med en GNSS-antenne i Trimble R-serien eller vår nye Trimble Catalyst. Dataene som blir samlet i felt sendes i skyen via Trimble Connect og kan gjøres tilgjengelig til nedlasting for kunde. Trimble Penmap for Android har støtte for lokale koordinatsystemer, som EUREF89 UTM.

Be om tilbud