Skip to content

Trimble Perspective

Trimble Perspective feltprogramvare utviklet for Trimble X7, X9 og Trimble X12 3D skannere og syr sammen skannene direkte i felt. Perspective gjør skanning enkelt og profesjonelt.

Man har full kontroll på innsamlede data i felt, både i 2D og 3D. Instrumentets kompensator og IMU bidrar til å plassere stasjonene, men det er en fullstendig punktsky mot punktsky registrering som er den gjeldende beregningen.
Skulle det være for lite overlapp for automatisk registrering kan man også hjelpe til med manuelle funksjoner; rotere, peke på felles punkter etc. Punktskyen kan fargelegges, rapporteres og eksporteres til en rekke formater direkte i felt.

Noen funksjoner:

  • Direkte innsyn av punktsky i felt
  • Automatisk registrering i felt
  • Beregningsrapport
  • Georeferering av punktsky i felt
  • Gjøre mål og annoteringer i felt
  • Eksport til de mest bruke formatene i bransjen som TDX, TZF, RCP, E57, PTX, LAS, POD

Be om tilbud