Skip to content

Webinarplan for Trimble Business Center

Vi lanserer flere gratis webinarer i Trimble Business Center og Trimble Realworks. Hensikten er at dere skal få en introduksjon til ulike områder i programmene, der vi også rekker å gå inn i dybden. Det blir åpent for spørsmål og dialog mot slutten av hvert webinar, og vi publiserer dokumentasjon på hvordan det kan gjøres i etterkant.

        Påmelding                Påmelding             Påmelding             Påmelding             Påmelding              Påmelding              Påmelding