Skip to content

Trimble Business Center – abonnement

Hva er Trimble Business Center?

Trimble Business Center (TBC) er en komplett CAD og landmålingsprogramvare for etterprosessering og behandling av feltdata fra GPS/GNSS, totalstasjon, terrestriske skannere, droner, og mobile mapping systemer. TBC er koblet mot Trimble Connect og følger dataens syklus fra felt til kontor.

Dette inneholder Trimble Business Center:
 • Landmåling
  Med Business Center kan du prosessere vektorer, gjøre utjevning, og beregne polygondrag. Her kan du enkelt og effektivt transformere, justere og beregne dine data, samt få ut oversiktlige rapporter på utført arbeid.
 • Dataflyt
  Overfør data sømløst mellom felt og kontor med integrasjon mot skytjenesten Trimble Connect. Prosjekter kan deles og jobbes med i et flerbrukermiljø.
 • Overflatebehandling
  Gir deg et raskt verktøy for å opprette dynamiske TIN-baserte overflater. Terrengmodeller kan integreres med vegmodeller, grøft, og bruddlinjer.
 • Masseberegning
  Volum kan enkelt beregnes mellom flater, i byggegrop eller fra elevasjon. I vei, grøft og tunnel brukes tverrprofiler.
 • Punktskybehandling
  Gir deg et omfattende verktøy for behandling av punktskydata, inkluderer blant annet AI-basert klassifisering og automatisk ekstrahering av CAD linjer og punkt.
 • Vei og tunnel
  I business Center kan vei- og tunnel prosjekteres fra senterlinje eller eksisterende CAD-design, dette er parametriske verktøy som oversetter lineær infrastruktur til konstruerbare modeller.
 • Prosessering av dronedata
  Trimble har markedsledende prosesseringstid og leveransekvalitet på DSM, punktsky og ortofoto fra droner. Arbeidsflyten er enkel og kan gjennomføres på 3 steg. UAS Master er også inkludert for avanserte brukere, eksempelvis ved skråflyvninger. Vi har støtte for alle drone typer.
 • Anleggsdesign
  Med TBC kan du enkelt digitalisere plantegninger ved å automatisk elevere linjer og gjøre geometrikontroll. Her kan du raskt utarbeide nøyaktige 3D-kontruerbare modeller for maskinstyring, utstikking, eller masseberegning.
 • GIS
  Kobling mot Esri geodatabase for å lenke attributter og geometri mot måledata
 • Monitorering
  Her kan laste opp overvåkningsdata for flere perioder i ett og samme prosjekt. Like punktnavn blir automatisk koblet og kan brukes til å genere en oversiktlig rapport for dine prosjekter.
 • Rapportering
  Trimble tilbyr et stort utvalg av rapporter, blant annet mengdeberegning, inspeksjoner, monitorering, og utjevning. Rapporter kan også skreddersys etter eget behov.

 

Abonnementpakker:

Vi har også evigvarende lisens

 

 

Trimble Business Center - abonnement
Clear
Be om tilbud