Skip to content

Trimble Business Center

Komplett CAD- og landmålingsprogramvare for etterprosessering og behandling av feltdata fra GPS/GNSS, totalstasjoner, skannere, droner og mobile mapping systemer. Følger dataens syklus fra felt til kontor.

Med Trimble Business Center (TBC) kan man behandle data fra flere instrumenter og sensorer, også fra andre aktører enn Trimble. Programmet har full CAD-funksjonalitet for 2D og 3D-geomtrier, utjevningsfunksjoner (minste kvadraters metode), og et komplett sett med QA/QC-verktøy med rapporter slik at landmålere kan være sikre på dataleveranser til sine kunder. For at du skal få det meste ut av programvaren tilbyr vi teknisk support, TBC-opplæring, e-læring og webinarer.

Landmåling: Planlegg GNSS-prosjekter med innebygd dekningsplanlegger. Prosesser vektorer med korreksjonsdata (f.eks. fra VRS Now) og gjør nettverksjusteringer. Behandle optiske data, beregne polygondrag, transformer punkter og gjør justeringer på enkeltpunkt. Egen import for digital niveller-data. Rediger og analyser satellittdata. Etabler geodatabasekoblinger til ArcGIS- og Autodesk for å laste opp eller lese data (.shp, .fgdb, .dwg). Egen kodebibliotekfunksjon (.fxl) for å prosessere SOSI og KOF-filer m.m. Importer / eksporter .jobxml, .xml, .shape, .dwg/dxf, .landxml, m.m. Generer rapporter.

Overflater, byggegrop og veikropp: Generer overflate fra punktsky, masseberegning av overflate mot overflate, 3D kutt/fyll-kart. Knytt sammen overflater, lag konturlinjer og draper horisontale overflater med .tif. Lag eller rediger senterlinje til vei, og sett enkelt inn parametre for veikropp inn i veiprofilen. Legg inn teksturer på ulike deler av veikropp m.m. Flere verktøy for redigering og leveranser. Navigering langs vei virtuelt. Lag overflate på radiale flater, eksempelvis tunnel. Kutt/fyll-overflater kan sendes til maskinstyring.

Punktskybehandling: Automatisk punktskyklassifisering for å dele punktsky inn i regioner (bygninger, grunn, høy vegetasjon, stolper m.m). Muligheter for å sy sammen, rydde og georeferere skann. Konverter skann til CAD, eller skann til overflate. Mange eksportmuligheter (.e57, .las, .laz, .tdx). Kombiner bakkeskann med droneskann (.tif). Automatisk generering av CAD-linjer fra punktsky for trær, stolper, kraftlinjer, takstein og kantstein. Gjør målinger og inntegninger med sikt fra stasjoner. Hent ut tverrprofiler fra punktsky

Be om tilbud
TBC3
Business Center