Skip to content

Trimble Access v2024.00

Trimble Access versjon 2024.00 er sluppet

 

Ny versjon av feltprogramvaren Trimble Access er nettopp lansert, med mange nye ønskede funksjoner. Fokusområdene denne gangen har vært å forbedre noen av nøkkelfunksjonene i moderne landmåling, slik som linjemåling og stikking fra 3D-modeller. Linjemåling er nå mer grafisk visuelt i måleboken og gir en økt kontroll og oversikt over hva som måles inn. Bruk av store og attributtrike modeller har blitt enda mer håndterbart og oversiktlig. Det har blitt lagt ned mye arbeid i å kunne filtrere det du ønsker å vise fra modellen, f.eks. dersom du kun vil se et bestemt egenskapssett fra en IFC-modell. Det er også mulig å lage et oppsett for å oppdatere attributter til en IFC-modell i felt og synkronisere dette tilbake til modellen i skyen.

 

Dette er noen av høydepunktene, men fullstendig liste over forbedringer og nye funksjoner finner du i release notes:

  • Linjemåling: forhåndsvisning av linjen du måler for bedre visuell forståelse under innmåling
  • BIM-verktøylinje: nye selekteringsverktøy for å enklere kunne samhandle med store modeller
  • Attributter: forbedret oversikt over attributter (f.eks. IFC property sets) i felt. Du kan enkelt sortere og velge de favorittene du ønsker å se først i attributtlisten.
  • BIM-attributter: nå kan du oppdatere attributter til en IFC modell i felt og synkronisere tilbake til skyen (Trimble Connect) umiddelbart
  • Støtte for IFC4.3 ADD2: dette er den offisielle ISO IFC 4.3 standarden fra buildingSMART, som omfatter støtte for vei, tunnel og brokonstruksjoner.
  • Støtte for IFC i veimodulen. Du kan nå stikke direkte på IFC 4.3 veier i veimodulen
  • Pålitelighetsanalyse med indre og ytre pålitelighet for et punkt som er målt 2 ganger eller mer

 

Kort youtubevideo som viser mye av det ovennevnte

Release notes

For å oppdatere til versjon 2024.00 av Trimble Access kjører du programmet Trimble Installation Manager som ligger installert på din målebok.