Skip to content

Trimble Business Center 2024.00

Nye funksjoner og forbedringer i den siste versjonen av Trimble Business Center:

 

Punktsky:

  • Svært forbedret punktskyklassifisering på tunnel og drone data. Trimble introduserer klassifisering av skannet jernbane der du kan separere sviller, spor, og pukk. Alle klassifiseringene er basert på kunstig intelligens (KI).
  • Dynamisk størrelse på celler når du tynner ned punktskydata. Det er en boks du på tikke dersom du ønsker å bevare tetthet der det er raske stigninger i datasettet, eksempelvis dersom du vil bevare tettheten i punktskyen der det går kantstein, mens resten av terrenget får en større avstand mellom punktene.

Fotogrammetri / drone:

  •  Det er nå støtte for prosessering av skråbilder (oblique) uten bilder tatt i nadir. Dette lar deg prosessere kompleks geometri og generere ekte 3D punktskyer som kan brukes til inspeksjonsformål. Typisk for bilder kun tatt i nadir er en punktsky i 2,5D.
  • TBC kan nå levere mesh (.obj) som leveranse i 3D prosjekter.

Tunnel:

  • Klassifisering av tunnel punktsky er KI-forbedret, og deler inn tunnelen i følgende klasser: bakke, steinbolt, sprøytebetong, sprengt fjell, og armeringsnett. Klassifiseringen ser du i bannerbildet i denne posten.
  • Den nye kommandoen “Opprett vertikal sjakttunnel” gjør det mulig å lage en vertikal sjakttunnel ved hjelp av de samme kjente verktøyene for tunneloppretting og redigering som for “horisontale” tunneler, og følger en lignende arbeidsflyt. Vertikale sjakter er vanlige i tunnel- og underjordisk gruvekonstruksjon for å tillate at konstruksjon eller utvinning kan starte på større dybder.

Dataflyt: 

  • Connected Workspace: Her kan du laste ned data fra Trimble Connect direkte i TBC, men også velge å eksportere data direkte til Connect. Data som eksporteres ut kan enkelt lastes ned i måleboka. TBC støtter også oppretting av nye Connect prosjekter for en enda mer sømløs dataflyt.

Vei:

  • Rapport for International Roughness Index (IRI) – Basert på punktskydata fra en terrestrisk skanner, eller et mobile mapping system, kan denne rapporten om vegoverflatens ujevnhet lages uten de ekstra trinnene med å lage korridorer eller manuelt drapere hjulsporlinjer på en overflate. Rapporten inkluderer poeng for venstre og høyre kjørefelt (sammen med andre resultater) som kan eksporteres til Trimble AgileAssets og som et Microsoft Excel-ark.

Last ned nyeste versjon av Trimble Business Center

Release notes