Skip to content

Trimble Business Center 5.90

Lanseringen av TBC 5.9 inneholder en rekke høydepunkter:

  • Implementering av ‘deep learning’ i klassifiseringen av punktsky. Dette har gjort at klassifiseringen er mye bedre enn tidligere, og at automatisk ekstrahering av punkter/linjer er mer nøyaktig.
  • Utveksling av data med Esri Feature Service eller PostgreSQL. ArcGIS Online og Portal fungerer også.
  • TBC kan nå ta imot data i nadir fra alle dronetyper og sensorer med geotaggete bilder.
  • Mobile mapping løypen kan nå batch-prosesseres fra navigasjonsprosesseringsbiten til ferdig eksportert produkt
  • Automatisk ekstrahering av løsmasser / massehauger og volumberegning fra punktsky
  • Kumlokk-ekstraheringen er bedre til å finne nøyaktig senter av kum og korrekt diameter

 

Klikk her for å lese detaljerte endringer