Skip to content

Trimble Business Center 2023.10

Nyeste versjon av Trimble Business Center kommer med en rekke forbedringer:

 

Punktsky:

  • Med AI-basert læring kan du trene opp egne klasser i punktskyklassifiseringen for å automatisk hente ut en spesifikk geometri / klasse. Når en klasse er trent opp kan den brukes til å lete etter lignende objekter i alle prosjektene dine.
  • Punktskydata fra drone har fått en egen klassifisering, mens terrestriske skannere har fått utvidet antall klasser for skann utendørs.
  • Med avansert punktskyfiltrering kan du filtrere punktskyer i X- og Y aksen med avstand fra polylinje, eller filtrere vekk støy fra en bakkeklasse via laveste elevasjon, gjennomsnitt, eller høyest elevasjon på Z-aksen. Etter prosessen får man et perfekt grunnlag for modellering, fritt for støy.

Vei:

  • Versjon 2023.10 inneholder analyse og dokumentasjon for tilstand av vei. Sammen med mobile mapping systemene MX50- eller MX9 utføres prosessen svært raskt, både analyse og rapportering. Pakken inkluderer å kartlegge spekker, hull, PCI (Pavement Condition Index) for hvert gitte intervall, spor-dybde og rapportmuligheter. Ved 3D-analyse og 360 bilder, har man gode hjelpemidler for å visualisere resultatene. Beregningen av dekkets tilstand baserer seg på internasjonal standarder for PCI, ASTM D6433-20 og ASTM D5340-20.

Dataflyt:

  • Prosjekter og jobber fra Trimble Access / Trimble Connect kan nå lastes ned og importeres direkte i programmet. Dette fjerner behovet for Sync Manager.
  • Forbedret bakgrunnskart (Trimble Maps)

Drone:

  • DSM- og ortofoto fra dronedata har 20% raskere prosesseringstid og bruker halvparten av tidligere diskplass.

 

Få full oversikt i release notes

Se pakker og priser i TBC