Skip to content

Trimble SiteVision

Ta med de prosjekterte modellene ut på byggeplassen og se de nøyaktig plassert i terrenget. Trimble SiteVision tillater brukeren til å se nøyaktig posisjon på prosjekterte 3D modeller. Visualiser data direkte i felt.

Sammen med Trimble Catalyst GNSS antennen vil modellen plassere seg nøyaktig der den er planlagt i terrenget og med riktig størrelsesforhold.

Trimble SiteVision er en nyvinning innen visualisering og innmåling av prosjekter; før det starter, til kontroll og as-built dokumentasjon. Med SiteVision oppdager en potensielle konflikter ute på anlegget og forhindre byggefeil.

SiteVision kombinerer Trimble Catalyst GNSS teknologi med moderne ARCore teknologi. Resultatet er et høypresisjons produkt for utendørs Augmented Reality/Mixed Reality.

Med SiteVision kan du legge inn BIM modeller på din mobiltelefon for visualisering i felt. Sammen med Trimble Catalyst GNSS antennen vil modellen plassere seg nøyaktig der den er planlagt i terrenget og med riktig størrelsesforhold.

Be om tilbud

Du liker kanskje også…

Trimble_SiteVision_0700
SiteVision / Catalyst