Norkonf 2019
Logg inn for å se priser / be om pristilbud.

Se PROGRAM. 

Noen temaer/produkter som vil gjennomgås:
- Kurs i bruk av feltprogram/målebøker til GNSS/totalstasjon
- Tips og triks 
- Rapport/dokumentasjon/dataflyt - GML, SOSI, BIM m.m.
- Trimble SX10 Skanning Totalstasjon 
- Trimble Business Center kontorprogram
- Datainnsamling med egenskaper
- GNSS til tredjeparts GIS etc
- Augmented Reality
- Utstikking av IFC/BIM modeller
- Terrengmodell og masseberegning
- Utnytte muligheter i programvare/utstyr
- Bidrag fra eksterne/utstillere/samarbeidspartnere